Yoga-sūtra I.15. magyarázat 2. A lemondás (vairāgya) jelentősége

A védikus szentírások szerint lehetetlen komoly fejlődést elérni anélkül, hogy az ember ne végezné a transzcendentális tudás (jñāna) tanulmányozásának, a világi dolgokról történő lemondás végzésének (vairāgya) és az Isten iránti odaadásnak (bhakti) a gyakorlatait.[1]

A vairāgyával kapcsolatban Kṛṣṇa a következőket tanítja Arjunának: „Az okos távol tartja magát a szenvedés forrásaitól, amelyek az anyagi érzékekkel való kapcsolatból származnak. Óh, Vairagya 8Kuntī fia, az efféle élvezeteknek kezdetük és végük van, ezért a bölcs nem leli bennük örömét. Ha valaki még jelen teste elhagyása előtt eljut oda, hogy képes eltűrni az anyagi érzékek ösztönzéseit, s felül tud kerekedni a vágy és a harag hatalmán, az a megfelelő helyzetben van, s boldog ebben a világban. Aki bensőjében boldog, belül cselekszik, és belülről merít örömöt, s akinek a célja szintén belül van, az tökéletes misztikus. Ő felszabadult a Legfelsőbben, s végül el is éri a Legfelsőbbet.”[2]

Vairagya 7a mohosag1Lemondás híján nem hogy lelki fejlődést, de semmilyen komolyabb anyagi eredményt sem tudunk elérni. Ha nem tanuljuk meg az elkülönülés és a lemondás művészetét, akkor az azonnali beteljesülést követelő boldogságvágyunk megakadályozza a boldogság eléréséhez szükséges erőfeszítés meghozatalát. Nem egyszer hallottam tanítványaimat, jógi barátaimat, különböző transzcendentalista irányzatokat követő gyakorlókat arról beszámolni, hogy hosszú évek sādhanával töltött napjai után sem tapasztaltak komolyabb lelki fejlődést a spirituális útjuk során. Ennek a lassú haladásnak, vagy egyhelyben topogásnak az egyik legfőbb oka az lehet, amikor valaki nem veszi komolyan a lemondás és az elkülönülés elvének elfogadását. A minőségi lelki gyakorlatokhoz tiszta életre és tiszta gondolkodásra van szükségünk, s ezt többek között a vairāgya biztosítja.

Megjegyzés: Ahogy haladunk előre a Yoga-sūtra tárgyalásában egyre több olyan fogalom és gondolat kerül elő, amelyek a korábbi sūtrákra és a magyarázatokra épülnek, s azok ismeretében válnak érthetővé. Ha az a terved, hogy rendszeresen olvasod ezeket a kis “közleményeket”, akkor javaslom, kezdd el az elejéről olvasni a bejegyzéseket.

[Ez a jegyzet a Yoga-sūtra három kötetesre tervezett kiadásának első kötetéből származik. A könyv első kötete 2015 őszén jelenik meg a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola kiadásában, s az info@gaurakrisna.hu mail-címen már megrendelhető. A megrendelés regisztrálása a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány számlájára történő 2000 ft előleg befizetésével véglegesítődik. A számla száma: 10300002-10631841-49020018  Az évente megjelenő kötetek együttes fogyasztói ára 7-8000 ft körül várható.]

Jegyzetek:

[1] Lásd a Bhāg.2.25.43.; a ŚB.1.2.12. Yoga-sūtra II.1.-et és a Śvetāśvatara-upaniṣad 6.20.

[2] Bhg. 5.22-24.

Gaura Krisna Dásza

Ez is érdekelhet...

Yoga-sūtra I.15. magyarázat 2. A lemondás (vairāgya) jelentősége

| Gaura Krisna Dásza
0