Szvámí Ritavan: Áttérés a Ganésa Gajatrí gyakorlásáról a Ganésa mantrára

Ganésa az az isteni erő, amely segít eltávolítani az életben és a szádhanában tornyosuló akadályokat, s Ganésa biztosítja azt a fizikai és érzelmi stabilitást, amely a tisztánlátás és a spirituális megértés útjában álló ellenállások, konfliktusok és gátak legyőzéséhez szükséges.

Ganésa a szilárdság és az elszántság megtestesítője. Az elszánt elmét félelemnélküliség jellemzi. A félelmektől való megszabadulás által pedig fölébe kerekedhetsz minden hányattatásnak.

Ganésa az Adhara uraként lehetővé teszi, hogy a Muladhára stabilitása a személyiséged fundamentumát képezze, és az intelligencia támogatása által belső erőt és meggyőződést nyújtson minden választásodhoz és minden döntésedhez.

Ily módon a gyakorlásod és a meditációid is rendszeressé és következetessé válik, kiemelt szerephez jut, s mindenkor időt találsz rá a hétköznapjaidban. Az éberség, és a stabilizáló erők elmélyülése által egyfajta transzformáció megy végbe benned, isteni fény, bölcsesség és megingathatatlan hit jár át és egyre közelebb jutsz az önvaló világosságához.

A Ganésa-mantra adzsapa-dzsapája a kegyelem bőségét biztosítja: a megtisztulás által megbékéléshez, míg a töretlen elszántság és törekvés által önmegvalósításhoz vezet.

A szangha kollektív mantrája közös törekvést hordoz magában. Tavaly a Ganésa Gajatrí dzsapával idén pedig Ganésa egyik legerőteljesebb mantrájával merítkezünk Hagyományunk kollektív elmemezejébe.

Amennyiben teljes hittel, őszinteséggel és szerénységgel tárulkozunk ki a Ganésa mantra előtt és így fogadjuk magunkhoz Ganésa erőit, élő hagyományunk Gurujai is megnyílnak előttünk és hallhatóvá válnak számunkra tradíciónk egyetemes szívének dobbanásai.

Engedd el az elvárásokat s a félelmeket, és hagyd, hogy a Szeretet és a Guru eggyé vált Fénye ragyogja be a Buddhid, amint elcsendesedsz.

Az elmúlt évben a Ganésa Gajatrí dzsapával készítettétek elő a talajt. Ez az adzsapa-dzsapa egyben próbatételként, a további gyakorlás talajának előkészítéseként, és az elme csiszolásaként is szolgált. Tisztítólag hatott a buddhira, s ezáltal a hajlamok finomítását és a szokások szattvikusabbá tételét is elősegítette.

Hadd emlékeztesselek benneteket valamire, amit sohasem szabad elfelejtenetek: van egy nagyon mély természetes hajlam – a Mokhsa (felszabadulás) iránti hajlam – ami sokkal mélyebb, mint bármilyen ösztönös késztetés, sokkal mélyebb, mint bármily érzelmi szükséglet, illetve vágy; és ez az égető elhatározás nem más, mint hogy megismerd önmagad, hogy meggyújtsd a buddhi lámpását, hogy az visszatükrözhesse az Önvaló, az Atman tiszta fényét. Legteljesebb valójában a meditáció szolgál ennek emlékeztetőjéül és a lámpa meggyújtásának aktusául. Általa tapasztaljátok meg az elme legtermészetesebb állapotát, a megvilágosodás állapotát, a szamádhi állapotát.

A 2023. évi szangha találkozó kulcsmondata, az Appo Deepo Bhava (vagyis, hogy légy önmagad lámpása) arra emlékeztet benneteket, hogy ismerjétek fel az utat, ismerjétek fel a célt. A dzsapád legyen az utazásod, az adzsapa-dzsapád pedig a célod. Lényed legtermészetesebb állapotaként ismerd fel általa azt, ami mindig tiszta, mindig bölcs és mindig szabad. Isten, a Guru és az Én kegyelme által ismerd fel önmagadat és tiszta Lényed igazi Énjét. Semmi mást nem kell „tenned” semmit nem kell végrehajtanod, csupán sajátítsd el az elengedést. Csupán engedj el. Szvámí Ráma folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy „Mindössze annyit kell tenned ahhoz, hogy eljuthass a célhoz, hogy elengedsz, és eléred azt. Engedd el ennek a partnak a kötődéseit, és egyszerűen érd el a másik partot.

Ennek érdekében a személyes mantráitokról sem megfeledkezve, idén a Ganésa mantrát fogjuk eszközként használni, tiszteletben tartva azokat a kötelezettségvállalásokat is, amelyeket a speciális mantráitok puras-csaranája jelent számotokra.

Készüljetek most fel, s hozzátok elméteket meditatív állapotba. Készítsétek elő a belső szemet, fordítsátok tekintetetek befelé. Készüljetek fel szívetek tisztaságával, engedjetek el, csendesedjetek le, hogy a bensőtök befogadóvá váljon. Térjetek most vissza a forráshoz. Kövessétek a kimondott szót, ami gondolattá válik, s a gondolatot, ami hullámmá válik. Annak az érzésnek a hullámává, ami a tudatosságnak az egységes tudatosságba való elmerülése.

Érezd át a kilégzést és belégzést, melyben az életerő a prána áramlásaként fejeződik ki. Eme áramlást a személyiségünk oszlopaként megtapasztalva, egy központi oszlopszerű fényfolyam ébred fel sushumnaként. Hagyd, hogy a fej koronájától egészen a gerinc tövéig és az adharáig áramoljon. Ebben a sushumna-áramban, ebben az áramlásban a bölcsesség fénye tárul fel. Egész lényed füllé válik, egész lényed szemmé válik megnyitván szíved, és befogadóvá téve az elméd, és magadhoz ölelve a kegyelem e fényét, a diksánkat a Ganésa mantrát:

Om Gam Ganapataye Namah

Om Gam Ganapataye Namah

Om Gam Ganapataye Namah

Most pedig a nonverbális beszéd következzék csak a nyelvvel, lezárt ajkak mellett.

Majd lassacskán a nyelv is lecsendesül, és csak szemléld ahogy a szavak mentális ismétlődésként jelennek meg az elmében.

Így fokozatosan eljutunk oda, hogy az elme, a mantra, a prána s a légzés is folyamatos áramlássá válik, s a megszakítás nélküli belégzés és kilégzés átitatódik a mantrával.

Szünet nélkül áramlik a belégzés és kilégzés és vele együtt szünet nélkül áramlik az elmében a mantra.

És most, a mantra folytonos emlékezet-hullámmá válik, s újra meg újra megjelenik egy gondolat emlékének hullámaként, s többé már nem az elme kognitív gondolata.

S egyszer csak eme hullám, amely emlékezetként tárult fel benned, a jelenlétbe, a tudatosság egységes mezejébe száll alá, és mozdulatlan, s csendes marad. Ebben a csendben tested minden egyes sejtje, s személyiséged minden egyes szegmense, harmóniaként, stabilitásként és erőként visszhangozza a mantrádnak ezt a rezgésminőségét.

Maradj továbbra is a megfigyelő, s a tanútudat megőrzése mellett, térj vissza a fej koronájától a gerinc aljáig terjedő fényoszlophoz, melyben a légzés, a mantra és az elme tudatossága a sushumna áramlásaként, fénnyel teli központi áramlásként árad.

Fogadd magadhoz a guru kegyelmét. Hagyd kiterjedni bensődben mantrád mentális állapotaként, megvilágosító, fénnyel teli minőségként (prakasha).

Lassan tedd meg az átmenetet, érezd a köldököd területének gyengéd mozgását, miközben mentálisan recitálod:

Om Gam Ganapataye Namah

Miközben az elméd továbbra is az Om Gam Ganapataye Namah mantrára hangolódik, finoman nyisd ki a szemed. Fejezd ki tiszteleted a bölcsek hosszú sora előtt, tudatosítván, hogy a mantra minden egyes mentális recitációja Ganésa áldását hordozza, mely áldás stabilitást és megvilágosodást biztosít a buddhidnak, elősegítvén, hogy felfedje valódi természetedet, átalakítsa személyiségedet és jótékonyan vezessen téged ebben a 2023-as évben.

Emlékeztetlek benneteket a Ganésa Gajatrí gyakorlása alkalmával tett közösségi szankalpánkra, amit a most elkezdett Ganésa mantra gyakorlásunk során is megújítunk. Íme mindaz, amire ez az elhatározás kiterjed:

Az elme és az érzelmek pillérszerű stabilitása és mozdulatlansága.

Következetes kitartás az ászana és a rendszeres meditáció ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben történő napi gyakorlása kapcsán.

A szádanánkban, a napi életünkben és a kapcsolatainkban megjelenő akadályok elhárítása.

A buddhi megtisztítása, hogy általa a megvilágosodás felé vezető úton haladhassunk.

Harmonikus együttélés Földanyával, amivel együtt jár a határozott elköteleződés az Ahimsza, az erőszak nélküliség mellett.

Védelem és biztonság megteremtése a félelmeinktől és azok hatásaitól való megszabadulás által.

(Érdemes azt is szemügyre vennünk, hogy mi mindent szül a félelem. Aggodalmakat, szorongást, haragot, gyűlöletet, keserűséget, irigységet, előítéletet, bosszút s más hasonló veszélyeket.)

Határozzuk el, hogy a tántoríthatatlan gyakorlásunk által a Ganésa mantra szikrája szellemünk megvilágítójává és életünk igaz ajándékává bontja ki magát.

Ahogy minden mantra esetében, most is az invokáció legyen az első lépés. Kezdjük tehát a gyakorlást az alábbi, már az előző évben is ajánlott- Szvámi Véda által számunkra átadott- invokációval, amelyet az elmének a dzsapára való felkészítése érdekében érdemes recitálnunk vagy egyszerűen csak mentálisan felidéznünk.

Recitáljuk az Isteni Anya invokációját, aki az összes mantra egészen a Hiranya-garbháig visszavezető forrása

gāyatrī mātaḥ | he guro | śrī guro |

sad buddhiṁ me prayacca |

cittaṁ me nirmalaṁ śāntaṁ prasannaṁ bhūyāt |

sarve me bhāvāḥ śudhyantām |

maītrī bhāvanayā kṣamāṁ yācituṁ ātma balaṁ me dehi |

om tat-sad brahmārpaṇam astu ||

 

Gajatrí Anya, Áldott Gurudéva, Sri Gurudéva
Kérlek adj tiszta buddhit. Segíts, hogy az elmém makulátlan, csendes, békés tiszta és derűs hellyé váljon. Segíts, hogy minden érzelmem megtisztuljon.
Nyújts számomra spirituális erőt, hogy szelíd szívvel kérhessek megbocsátást.
OM. AZ egyetlen valós.
Segíts kérlek, hogy törekvéseim és igyekezetem meghallgatásra találjanak, segíts, hogy Brahman elfogadja felajánlásomat, s gyakorlásom minden lény hasznára lehessen.

 

Amennyiben puras-csaránát folytatsz, annak keretében naponta négy málát, azaz naponta négyszáz recitációt végezz el az év folyamán. Ez a mantra kétségkívül rövidebb az előzőeknél. Azzal együtt, hogy beépíted ezt a dzsapát a napi gyakorlás szokásába, szánj neki egy kis extra figyelmet napközben is. Amikor csak érzelmi stabilitásra van szükséged ez az isteni erő bizonyára segítségedre lesz. Ahogy egyre inkább megismerkedsz vele, a sebessége, a ritmusa és a frekvenciája egyre finomabbá válik, és 15 perc alatt könnyedén el tudod majd mondani a 400 mantrát. Ne feledkezz meg arról, hogy a gyakorlásod a na-maha szellemében teljesedik ki, s nem pedig az én és az enyém érzetének hízlalása által. Itassa át gyakorlásod az az attitűd, hogy a mantra gyümölcsét a Szangha tagjaiért, a szenvedés és tudatlanság enyhítéséért, a kedvességre és együttérzésre törekvő emberiségért ajánlod fel. Határozd el, hogy e mantra áldásai révén magadba fogadod a buddhi és az érzelmek finomodását, ami a családdal, a barátokkal és a többi embertársaddal szembeni viselkedésed és hozzáállásod átalakulásában is tükröződik.

ॐ गं गणपतये नमः

Om Gam Gam Ganapataye Namah,

Himalájai vonalunk szolgálatában,

Szvámí Ritavan Bháratí

 

Fordította: Margittay Tamás

Himalájai Jóga Tradíció

Ez is érdekelhet...

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Szvámí Ritavan: Áttérés a Ganésa Gajatrí gyakorlásáról a Ganésa mantrára

| Himalájai Jóga Tradíció
0