Miért jó a jóga mindennapi életünkben?

Joan van Rooijen írása

Azért, mert nem vagyunk boldogok, illetve csak ritkán. Életünk tele van gondokkal, aggódással, hitetlenkedéssel, depresszióval és gyakran hiányzik önbizalmunk is. Ez az állapot csökkenti energiánkat és zűrzavarban, harmónia nélkül élünk. Hosszú ideig nem nélkülözhetjük a harmóniát, mivel hiánya betegséghez vezet. A betegség azonban segíthet visszatalálni a harmóniához, isteni eredetünkhöz. Ezen az úton segít a jóga.

Jóga a csendben LÉTEZÉS átélése, az ITT és MOST megtapasztalása. Átélni: ki is vagy valójában?

A gyakorlatok és elmélkedésünk közben fontos a figyelmes hallgatás önmagunkra de mindennapi tevékenységünk során is. A meditáció figyelmünk irányítását jelenti, tapasztalatot, érzelmi nyitást, tudatra ébredést. Mindez a jógagyakorlatok lényege. Légzésünk különösen segít bennünket abban, hogy megtanuljunk összpontosítani, kikapcsolni önmagunkat, LENNI és arra, mit jelent SEMMIT se tenni.

A légzés kinyit minket lelkünknek a VÉGTELEN LÉLEKKEL való egyesülése felé. Lélegzetünk bensőséges és örök kapcsolatot teremt az isteni misztériummal és a körülöttünk lévő világgal.

A jóga összekapcsolódást, egyesülést, harmóniát és az egység megteremtését jelenti. Belső hangunkra, tanítónkra hallgatni azt jelenti, el kell lazulnunk, át kell adni magunkat. Szabadon lélegezve kinyílhatunk; megtanulunk lenni, gondolat nélkülivé válni.

A JELEN PILLANATBAN LEVÉS megszabadít bennünket gondolatainktól, fel-felbukkanó képeinktől, gondjainktól, félelmeinktől, belénk szorult vágyainktól, babonáinktól és negatív érzelmeinktől. Szabad tér nyílik számunkra és abban az új, az igazság, a valóság jön létre.

Kinyitódsz, ösztönösen is megérted a dolgok lényegét. Legmélyebb lényed bontakozik ki, nyugalom és béke lesz az osztályrészed.

Gyakran történik meg, hogy jóga címszó alatt a gyakorlatok hangsúlyozásával folyik a tanítás. Olyankor viszonylag kevés figyelmet szentelnek a pranayamara (a légzés kiterjesztésére) és a meditációra. Az ilyen jóga inkább sporthoz hasonlít, a lelki fejlődés igénye hiányzik belőle. Sokszor csak a teljesítmény fontos, a szépség, az erő, a kitartás, a tanár számára pedig a tekintély megszerzése mellett a pénz is fontos szerepet játszik.

A jógagyakorlatok során a megszerzett energia, a könnyedség, a stabilitás, életerőnk fejlesztését, egészségünk fenntartását, és személyiségünk megfelelő lelki szintre való emelkedését segítik elő.

A jóga megtanít minket uralkodni szellemünkön, és nyitottá tesz új elképzelések és gondolatok felé. A jóga kifejleszti önismeretünket és önbizalmunkat. Életünk kiteljesedik, kivirul. A feszültség, nyugtalanság, fájdalom, depresszió, betegség lecsökkent energiaszintünket és erőegyensúlyunkban fellépő zavart jelzik. A jóga segíti felszabadítani a szükséges energiát. A pranayama, a helyes légzés elsajátítása pedig megtanít az ITT és MOST valóságára figyelni, összpontosítani, és segít bennünket a dolgok lényegének felismerésében. Légzésünk isteni tüzet éleszt fel lelkünkben és megnyugtat.

Lélegzés közben az új kap teret bennünk, hiszen légzésünk arrafelé tart, ahol tere van, és ahová figyelmünk irányul. Én, mint SZEMÉLY magam leszek a szabad tér, a világegyetem, a NAGY EGÉSZ energiájának része.

A meditáció nagyfokú összpontosítás: a gondolatok, érzelmek, a kívánságok feletti uralom, ÖNMAGUNK megvalósítása és a tiszta öntudat megszerzése. A meditáció kibontakozást jelent a számunkra, harmóniát LÉTÜNKKEL és ÖNMAGUNKKAL Tudatára ébredünk, hogy az isteni LÉLEK hasonmása vagyunk.

A jóga olyan egyszerű, mint a fogmosás. Tehát egyáltalán nem nehéz, csak el kell kezdenünk, és akkor életünk részévé válik. A jóga létünk mindennapjaiban sugárzik felénk, minden tevékenységünkre hatással van, befolyásolja gondolatainkat, érzelmeinket, megfigyelésünket, kívánságainkat, döntéseinket és emberi kapcsolatainkat is.

A LEGFELSŐBB és LEGMAGASZTOSABB által minden megvilágosodik a számunkra.

Az élet folyamatával kapcsolatos tisztánlátásunk harmóniába hozza személyes életünket, de kívánatos lenne, ha az emberi társadalomban is egyre több harmóniát tapasztalhatnánk.

Úgy érzem, ha egyre több ember juthatna el a jóga során valóságosan megtapasztalható nyíltságig, és öntudatos, szabad választása nyomán együtt érzően élne környezetével és embertársaival, valóban beszélhetnénk a világ minőségi megújulásáról. A jóga segítségével egyre többen ismernénk fel, hogy a NAGY EGÉSZ részei vagyunk, és a Földön pedig egymásnak ROKONAI.

Szerző: Joan van Rooijen
Forrás: http://rawfood-lifefood.com/
Jóga Magazin
Latest posts by Jóga Magazin (see all)

Ez is érdekelhet...

Miért jó a jóga mindennapi életünkben?

| Jóga Magazin
0