Krishnamacharya interjú

Kérdés: Mi az összefüggés az olyan szövegek, mint a Góraksa Szamhitá és a Hatha jóga pradípiká, valamint a Jóga szútrák megközelítése között?
Válasz: A Góraksa szamhitá és a Hatha jóga pradípiká olyan gyakorlatokat tartalmaznak, mint a nauli, a dhauti, a baszti, a kundalini csalana stb. Ezek nincsenek összhangban a Jóga szútrák jama és nijama elveivel. Ráadásul a könyvekben szereplő sad kriják előnyeivel kapcsolatos állítások cáfolhatók. A legfontosabb különbség azonban az, hogy a Jóga szútrákban a hangsúly a csitta-vritti-niródhán van. Ennek ellenére néhány, a Hatha jóga pradípikában és a Góraksa szamhitában említett ászana és pránájáma gyakorlat hasznos. A legfontosabb, hogy ezek a szövegek a rádzsa jógára készítik fel az olvasót. A rádzsa jóga a jóga szútrák másik elnevezése.

Kérdés: Miért kell vsidika-sásztríja karmát végezni?
Válasz: A jelenben és későbbi (halál utáni) időkben megmutatkozó előnyei miatt.

Kérdés: Miért legyen a dévatának upászanája?
Válasz: Istártha Sziddhi – elérhetsz mindent, ami után vágyódsz.

Kérdés: De ez kámjam. Ez kívánatos?
Válasz: A kámjam lehetséges, de nem kívánatos.

Kérdés: Mi a dharma? Kérlek egyszerű szavakkal magyarázd, Mester!
Válasz: A dharma az, ami megakadályozza az ember leesését.

Kérdés: Sokféleképpen közelítik meg a jóga kifejezést. Melyek helytelenek ezek közül?
Válasz: Az adharmika jóga helytelen.

Kérdés: Mi az adharmika jóga?
Válasz: Az olyan jóga, amelyről a jóga szútrák nem tesznek említést.

Kérdés: A jóga szútrákban hol említik a sadanga jógát vagy Náthamunit?
Válasz: Az ísvarapranidhánadvá a sadanga jóga. A sadanga jóga meghódolás. A bhakti hat lépése a következő:

  • (1) Isten mindenható.
  • (2) Minden állítás helytelen, amely ezzel nincs összhangban.
  • (3) Bízunk benne, hogy Ö megvéd minket.
  • (4) Imádnunk kell őt (például szertartásokkal).
  • (5) Isten szolgái vagyunk.
  • (6) Nincsnek kompromisszumok (például csak áldásokat kérünk tőle, semmi mást).

Ezt a fajta bhaktit visvászamnak nevezik.

sriK3Kérdés: Mi a bizonyíték arra, hogy a bhakti is muktihoz vezet?
Válasz: Ugyanebben a szútrában benne van a válasz (1.23-30.).

Kérdés: Mit jelent a bhakti az olyan ember számára, aki nem hisz Ísvarában?
Válasz: Számukra a szeretet a bhakti.

Kérdés: Mi a különbség a prakriti és a prapanycsam között?
Válasz: A kettő ugyanaz.

Kérdés: Hogyan lehetséges az, hogy a prakritinek vannak olyan gunái, amelyek acsaitanyamok?
Válasz: Ami változik az acsaitanyam. Ami nem, az csaitanyam.

Kérdés: Hogyan jöhet létre szamjóga a prakriti, a paramátma és a dzsívátma között?
Válasz: A szamjóga csak a paramátma által valósulhat meg.

Kérdés:  Mi a gjána jóga?
Válasz: A gjána jóga a paramátma, a dzsívátma és a prakriti közti kapcsolat megértése.

Kérdés: A bhakti és a prapatti ugyanaz?
Válasz: Nem, a prapattiban a sadanga jóga dominál.

Kérdés: Mi a rádzsa jóga?
Válasz: A rádzsa a paramátmát jelenti. Tehát a rádzsa jóga a gjána jóga, és ebben az esetben a gjána a paramátma gjánamra utal.

Kérdés: A hatha jóga erőteljes jógát jelent?
Válasz: Nem.

Kérdés: Vannak akik szerint a kundalini a szushumnán keresztül jut a szahaszrárához. Ez helyes?
Válasz: Nem. A prána váju áramlik a sushumnán keresztül.

Kérdés: Mi történik a kundalinivel, ha elérjük a hatha jóga legmagasabb szintjét?
Válasz: Erről nem írnak az általunk elfogadott sásztrák. Vitatott a helyzete, tehát az, hogy mi történik pontosan a kundalinivel, nem szerepel egyértelműen a sásztrákban.

Kérdés: A dhjána, a dhárana és a szamádhi szádhana vagy sziddhi?
Válasz: Mivel szamjamaként vannak említve, ezért elérhetőek. Tehát szádhanák.

Kérdés: A jamák és nijamák gyakorlása meg kell, hogy előzze az ászana és pránájáma gyakorlást?
Válasz: A jama, a nijama, az ászana és a pránájáma összetartozik. A varnásrama dharma nélkül a jama és nijama nem lehetséges.

Kérdés: A jóga egyesülés jelent. Ezt úgy képzeljük el, mint gabonaszemek sokaságát?
Válasz: Inkább olyan, mint a cukor és a víz, vagy mint a só és a víz.

Kérdés: Ha létrejön a szamjóga, hogyan lesz újra vijóga? Van cselekvés ebben az állapotban? Ha igen, hogyan történik?
Válasz: Ha a külvilághoz kapcsolódunk, akkor automatikusan eltávolodunk a belsőtől, és fordítva. Ez a gunák vagy a visaják (tárgyak) miatt történik. Ha kapcsolódunk egy visajához, akkor az szamjóga a tárggyal, de vijóga minden mással.

Kérdés: Mit jelent a prapanycsam? Ugyanaz, mint a szatyam?
Válasz: A prapanycsam (univerzum) nem a képzelet szülötte, és torzítatlan.

Kérdés: Van bármi jelentősége az öltözékünknek és a dzsátinak, amelyhez tartozik?
Válasz: A ruhánk jelzi a kultúrát, amelyhez tartozunk.

Kérdés: A brahmacsarját a grihaszta-ásramában is gyakorolják? Mi a különbség a brahmacsarja és a grihaszta ásramá brahmacsarjája között?
Válasz: A brahmacsarja ásramában a tanulmányok a legfontosabbak, a grihaszta ásramában viszont megváltoznak a prioritások.

Kérdés: Említettük, hogy az elme kapcsolatban van az elfogyasztott étellel. Mi a helyzet a többi szamszkárával és szahavászammal?
Válasz: Mindennek jelentősége van, ami a suddhival (tisztaság) és a manasszal (elme) kapcsolatos. Ezért ennyire fontos az elfogyasztott étel is.

Kérdés: Számos írás van a jógával kapcsolatban. Melyek fontosak, és melyek kevésbé jelentősek?
Válasz: Az összes olyan írás, amely nem hangsúlyozza az astánga jógát, az nem rendelkezik jelentőséggel számunkra.

Kérdés: Mi a bizonyíték arra, hogy Visnu a száttvika dévam, Sivá a rádzsaszika dévam és Sakti a tamaszika dévam?
Válasz: A Puránákban olvasható a bizonyíték.

Kérdés: Miért van az, hogy nem vagyunk képesek megérteni a szúksma visaját, amelyet a sásztrák említenek?
Válasz: A parináma hatása miatt néha a szúksma visajá szthúlammá válik, és ilyenkor bizonyos személyek képesek lesznek megérteni. Ezért vannak olyanok, akinek van tapasztalata szúksma visajával, míg másoknak nincs.

Kérdés: Mi a különbség a szaguna és a nirguna között?
Válasz: A szaguna a három guna uralma. Nirguna állapotban a gunáknak nincs hatalma. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek gunák, de az Úr tulajdonságai transzcendentálják őket.

Kérdés: Mi az üzeneted az emberiség számára?
Válasz: Om

 Forrás: Mala Shivatsan: Yogacharya Krishnamacharya – The Purnacharya című könyv.

 

Gubán Dorka
Latest posts by Gubán Dorka (see all)

Ez is érdekelhet...

Krishnamacharya interjú

| Gubán Dorka
0