Kötött sorozatok vagy szabadság? 1. rész

Pórffy Csaba
Latest posts by Pórffy Csaba (see all)

Ha valaki már egynél több jógaórán vett részt életében, szinte biztosan megtapasztalta mindkét rendszert, előnyeivel és hátrányaival együtt.

 A jógázók többnyire két táborra oszlanak: az egyik csapat esküszik a kötött sorozatokra, azaz a gyakorlásuk kivétel nélkül egy előre meghatározott sémát követ, eltérés és mindenféle variálás nélkül, a gyakorlatok sorrendjétől és a ’tradició’-tól való bármilyen eltérés szentségtöréssel ér fel a szemükben. Óvodai jelük jellemzően – a Kocka. Jellemző jógastílusuk az Ashtanga Vinyasa jóga. (vagy pl. a Sivananda vonal)

A másik tábor hadat üzen a kötöttségeknek és az eleve elrendelt óra-felépítésnek. Úgy variálják a gyakorlatokat, ahogyan jólesik, élvezik a változatosságot, és a változtatás lehetőségét. Óvodai jelük jellemzően – legyen a felfelé mutató Háromszög. Jellemző jógairányzatuk a Vinyasa Flow jóga. (vagy lehet Hatha Flow, és még ki tudja hány stílus)

Ebben a rövid írásban szeretném megvilágítani a két rendszer előnyeit és alapvető összefüggéseiket és kialakulásuk okait, melyek végén megértjük, hogy a két út csak látszólag különbözik – a felszínen, de mélyebb értelmük, céljuk, és alapelveik azonosak. Ha ezt elérjük: jutalmul óvodai jelünk immár a Kör lesz – a befogadó teljesség szimbóluma.

Az első szempont, hogy mindenféle jóga gyakorlása, már ha valóban jógaként gyakoroljuk, egy szellemi Út. A gyakorlás célja a TUDATBAN lezajló változások elősegítése, végső soron a tökéletes tudatosság, más néven a megvilágosodás vagy szamádhi elérése. Bármennyire fizikainak is tűnik maga a gyakorlás, ezt nem téveszthetjük szem elől.

A kötetlen sorozatok híveinek egyik gyakori, és valóban méltányolható érve a kötött sorozatok ellen, az hogy UNALMAS. És való igaz! Unalmas! De maga a meditáció, legalábbis kezdetben: a létező legunalmasabb dolgok egyike. A meditáció kezdő gyakorlója az unalom, az egészen az utálatig fokozódó frusztráció széles skáláját élheti át – ez teljesen normális folyamat. Ide tartozik, hogy amennyiben az Ászana-gyakorlásunk nem válik meditációvá, abban az esetben lehet gimnasztikáról beszélni, vagy tornáról, de jógáról a szó valódi értelmében semmiképp! Ebből több dolog is következik. Elsőként: a vezetett csoportos jógaóra nem a legideálisabb környezet annak a befelé forduló tudatosságnak (pratyahara) az eléréséhez, amely a meditáció feltétele. Hiszen a tanár minden mondata, esetleges érintése, instrukciója ki tud és ki is fog zökkenteni elmélyült belső csendességünkből. Ez igaz mind a kötött, mind a kötetlen gyakorlatsorok végzésére. A jó hír viszont, mindkét tábor híveinek, hogy évek hosszú gyakorlásával elérhetjük azt a fokot, amikor a tudatunkat már meg tudjuk osztani, az egyik fele a nélkül tud kifelé figyelni, hogy a nagyobb, befelé történő figyelem kárát látná. Ebben tehát a két út megegyezik.

Pusztán a kétféle gyakorlás fizikai aspektusát megvizsgálva itt is meg kell találnunk a közös nevezőt. A szigorúan kötött sorozatoknál megvan a gyakorlás íve, és szigorú belső logikája abban a tekintetben, hogy az ászanák a fizikai test felépítését, adottságait figyelembe véve követik egymást. Ez igaz úgy a gyakorlatok nehézségi fokára, mint az egymást kiegészítő, ellensúlyozó és kiegyensúlyozó gyakorlatok viszonyára. Minden kötött sorozat kerek egészet alkot, ahol a fizikai (ászana), energetikai és tudati (koncentráció-meditáció-relaxáció) aspektusok logikusan és kiegyensúlyozottan támogatják egymást. Igen ám, de mi a helyzet a kötetlen sorozatokkal? Hát ugyanez. Egy logikusan és tematikusan felépített ’szabadon variált’ jógaóra ugyanígy meg kell, hogy feleljen a felsorolt alapelveknek, amelyeket még sok finom, részletekbe menő szabály betartásával is meg kell spékelni. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy az ún. ’kötetlen jóga’ szigorúan kötött, már ami a belső felépítését és logikáját illeti! És fordítva is: a ’kötött sorozat’ pont a kötött jellegén belül annyi szabadságot hagy a gyakorlónak, hogy szinte ’kötetlenebbnek’ és szabadabbnak élhetjük meg a gyakorlását!

Egy rövid, de fontos kitérő: felmerül a kérdés, hogy a szabadon variált sorozatok minden esetben biztonságosak-e abból a szempontból, hogy a gyakorlatsor felépítése, sorrendje megfelel-e azoknak a szabályoknak, amelyek a kötött sorozatokat messzemenőkig jellemzik. Tapasztalatom szerint többnyire igen, hiszen az ilyen típusú jógát gyakorló tanárok általában folyamatosan kutatják a gyakorlatok összefüggéseit, ebben a tekintetben képzik magukat, és a leszűrt eredményeket meg is osztják egymással. Másrészt: ha az egyik nap a gyakorlást esetleg nem annyira kiegyensúlyozottra sikerül összeállítani a tanárnak, azért nem okoz maradandó hatást, mivel másnap már úgyis vélhetően nem ugyanazt fogja gyakorolni valaki, hanem egy új összeállítást.

Végezetül ejtsünk néhány szót a jógagyakorlás individuális jellegéről is. Ahány ember – annyiféle, annyiféle test, annyiféle tudat, személyiség, életszakasz. Nincsen két egyforma! Még időben tekintve a dologra, egyik napról a másikra, óráról órára változunk, az erőnlétünk, pszichés állapotunk, motivációnk stb. Eleve mások adottságokat hozunk magunkkal: testsúly, alkat, karakter – mind egyéni. Tehát valaki a kötött sorozatok ’ruhájában’ érzi jól és kényelmesen magát – helyesen teszi, ha ezeket gyakorolja. Ha valaki szívesen variálja a különféle stílusú gyakorlatokat, ezáltal megteremtve a külső-belső összhangját – szintén helyesen jár el. A legfontosabb, hogy ne érezze senki azt, hogy az általa járt út az egyedüli és üdvözítő mindenki számára, mert ez annak a jele, hogy az egója vette át a hatalmat a lelke, felsőbb tudatossága felett.

Ez is érdekelhet...

Kötött sorozatok vagy szabadság? 1. rész

| Pórffy Csaba
0