Jóga és szex – A párkapcsolatok háza táján 1.

Most induló sorozatunkban azt vizsgáljuk, hogy a jóga milyen tanításokat, útmutatásokat hordoz a párkapcsolatokkal kapcsolatosan. Jónéhány jógatanítást félreértenek, amikor a hétköznapi élet szempontjából, a mindennapokban kellene azokat alkalmazni, ezért fogunk most hozzá mindezek magyarázatához.

Sokan azt hiszik, hogy ha valaki a jógát magas szinten szeretné gyakorolni, vagy kifejezetten jógi, akkor nem élhet párkapcsolatban, hiszen a kettő kizárja egymást. Ez azonban nincs így. A történelem számos alkalommal bizonyította ellenkezőjét. A legnagyobb jógik közül sokan párkapcsolatban éltek, és teljesítették hétköznapi kötelességeiket, ahelyett, hogy szerzetesként elvonultak volna a világtól. A félreértés oka a jóga tíz fontos elvének egyike, a brahmacsárja, vagy ahogyan a legtöbben fordítják, az önmegtartóztatás helytelen értelmezése.

Swámi Ráma, aki gyermekkorától fogva szerzetesként élt, egy alkalommal arról beszélt, hogy a jógát helyesebb egy olyan jógitól tanulni, aki a mindennapi életében valósította meg a jógát és nem egy olyan embertől, aki a világtól elvonulva él. Patanjali, a jóga klasszikus szerzője a Jóga szútrák szövegében sehol nem használja a szanjász kifejezést, ami az elvonultan élők megnevezése. Ezzel szemben sokat beszél az elengedésről és a ragaszkodás mentességről, amiből kiderül, hogy tanításai a világi embereknek szólnak. A világi ember pedig rendelkezik házassággal, családdal, munkával rokonokkal és a világi élet örömeivel és kötelességeivel is.
Nem az tehát a feladatunk, hogy elmeneküljünk a világból, és szerzetesek legyünk, vagy egyszerűen elutasítsuk a szellemi utat teljesen, hanem az, hogy megéljük az életet és ezáltal növekedjünk a szellemiekben is.

A szerzetesek útja

Indiában a fiatalok sokasága azért választja a szerzetesi életet, mert ez kiutat jelenthet a nyomorból és a nehézségekből. Rögtön a társadalom megbecsült tagjaivá válnak ezáltal, akiket tisztelet övez, és egyben valamilyen szinten képesek lehetnek megvalósítani céljaikat is. Ez azonban nincs sokban másként nyugaton sem. A szerzetesi élet fogadalma azonban még nem jelenti azt, hogy az ember egyből meg is valósította a jóga tanításokat, közöttük a brahmacsárját.
A szexualitás elnyomása, a szexuális vágy helytelen kezelése komoly idegrendszeri és személyiségbeli torzulásokat okoz, mint ahogy azt látni is a keresztény egyházakban nemrég napvilágot látott esetekben. Nem véletlen az, hogy a klasszikus kultúrában általában az idősek feladata volt az elvonulás, és a lemondás. A lemondást nem kell gyakorolonia egy fiatal, életerős embernek. Nekik éppen ellenkezőleg, az a feladatuk, hogy családot alapítsanak és dolgozzanak, hogy erősítsék a társadalmat és mások javára váljanak minden tekintetben. Az elengedés és a nem ragaszkodás tanítása szól nekik elsősorban, nem a lemondásé. Az elengedés és a ragaszkodásmentesség magasabb rendű, mint a lemondás, mert úgy tudunk függetlenek maradni a tárgyainktól, vágyainktól, hogy közben használjuk őket. Ebben az esetben megszűnik a függés a tárgyi környezettől és megszűnik a szerzés kényszere is. Mindössze az válik a miénkké, amire szükségünk van, és úgy, hogy közben nem tölt el az az érzés, hogy a miénk. De attól, hogy lemondok az otthonomról és a családomról, még nem biztos, hogy lélekben is szabad vagyok ezektől. Lehet, hogy fájdalmas érzések kerítenek hatalmukba, amikor eszembe jutnak, s hát a szerzetes is ember – eszébe jutnak azért a szerettei néha. Másrészt könnyű úgy egyensúlyban maradni, hogy nincs jelen kísértés. De nekünk meg kell őriznünk az egyensúlyunkat a kísértések közepette is.

A szexualitás helytelen kezelése

Amikor valaki megismerkedik a jógával, találkozik az önmegtartóztatás tanításával is. Ilyenkor sokan azt hiszik, hogy a szex helytelen dolog, és ezt csak erősítik azok a keresztény hagyományok, amelyek beleivódtak európai lelkünkbe. Találkozva ezzel a tanítással egyesek ürügyet találnak arra, hogy miért ne éljenek szexuális életet a párjukkal, akivel már amúgy sem nagyon volt kedvük együtt lenni. Azok pedig, akik épp egyedül vannak, jó magyarázatot találnak arra, hogy miért nincsenek senkivel.
A szexualitás azonban életünk egyik legerősebb motivációs erői közé tartozik. Ha elnyomjuk magunkban, akkor transzformálódni fog, és általában mániaként, agresszivitásként vagy egyéb fizikai vagy mentális betegségként fog megjelenni. Nem szabad tehát elfojtanunk, de elpazarolnunk se.
A szellemi tanításokban gyakran megjelenik a szexuális energia transzformálásának néhány módja. Tudnunk kell minderről, hogy a szexuális energia nem egyenlő a szexuális vággyal. A két dolog merőben különbözik egymástól. Maga az energia különféle technikákkal valóban transzformálható, de ha a vágy fölébredt, akkor már nincs könnyű dolgunk.
Egyik barátomat kérdeztem egy alkalommal, aki szerzetesként élt 10 évig, hogy mit tesz, ha a szexuális vágy erőt vesz rajta. Azt válaszolta, hogy ezt transzformálja és általában kifutja. Addig fut, amíg el nem múlik. Aztán egy napon fogta magát, felhagyott szerzetesi életével, feleségül vett egy gyönyörű nőt, és azóta boldogan élnek két gyermekükkel valahol a nagyvilágban. Ő felismerte a helyes utat.

Túlzottan sok szex

A szexuálitás túlzásba vitele is ugyanúgy probléma. Mivel a szexuális aktus arra hivatott eredetileg, hogy egy új életet hozzunk létre általa, ezért rengeteg energiát használ el a szervezetünk közben. Az orgazmus olyan intenzív immundepresszív hatással jár, mint szinte semmi más a testünkben. Ha nem tartjuk be szervezetünk újratöltőtő periódusait, ami egy átlag közép-európai embernél kb. négy nap, akkor túlzásba vittük a szexet. A túlzásba vitt szerelmi élet kimeríti a szervezet energiatartalékait, legyengíti az immunrendszert, tompítja az elmét, rontja a közérzetet és a kreativitást. Az ember állandó búskomorságba, negatív gondolkodásba eshet miatta. Nem kizárt, hogy manapság a legtöbben túlhajszolt szexuális életet élnek, még azok is akik különben nem élnek párkapcsolatban. Az önkielégítés is okozhatja a szexuális túlzásba esést, sőt még nagyobb mértékben, mint a szeretkezés, mivel a nő és a férfi egymásra hatása eleve nagy energiákat ébreszt. Ha ez nincs, akkor az orgazmus még “veszélyesebb”, mint különben. Ugyanakkor egy szexuálisan kimerült ember elveszti a vonzerejét, míg egy szexuálisan jól töltött (de nem elfojtott) férfi vagy nő nagyon vonzóvá válik a másik nem számára.
Érdekes, hogy sok párkapcsolatban ott bukik el az egymás iránt érzett szexuális vágy, hogy a párok külön-külön is végeznek önkielégítést, amivel lerombolhatják az egymás felé húzó vonzerőt.

A brahmacsarja igazi tanítása

Ennek a kifejezésnek a puszta értelmezése több cikket, vagy akár könyveket kitevő szövegre rúghatna, ezért most csak arra koncentrálunk, mit jelenthet ez a mi mindennapjainkban.

A brahmacsarja két szóból tevődik össze: Brahma – a legfelsőbb teremtő, vagy a legvégső Valóság (ebben az esetben nem azonos a Shíva-Visnu-Brahma Brahmájával) és az ácsárja, ami követőt, elkötelezett hívet jelent, de erényes életmódot is. A szó tehát a legfelsőbb követője értelemmel bír. A legfelsőbb követőjeként pedig az ember jobb ha ember marad, ahelyett, hogy mielőtt még szentté vált volna, játssza a szentet. A hétköznapi ember számára tehát ez a fogalom következőképpen értelmezhető:
– párkapcsolati hűség
– tartózkodás a túlzásoktól nem csak a szex, hanem minden tekintetben, beleértve a jóga, illetve a szellemi gyakorlatokat is
– önmegtartóztatást gyakorolni úgy, hogy közben szerelmi életet élünk
– önmegtartóztatást gyakorolni a beszéd és az étkezés terén
– önmegtartóztatás mindenféle vágy felébredésekor.

A felmerülő szexuális vágy transzformálása

Természetünkből fakadóan a szexuális vágy magától felébred bennünk időnként. Akiben ez nem történik meg, az vagy már most szent, vagy valamilyen elfojtása, traumája lehet ezen a területen, esetleg valami fizikai betegsége, amit érdemes kivizsgáltatni. Időnként az ászana gyakorlás közben, máskor a meditációban, vagy esetleg a munkánk közben tör ránk e vágy. De az is lehetséges, hogy éppen a párunkkal vagyunk, de ő épp nagyon elfoglalt, vagy túl fáradt és nincs kedve a szerelmi élethez. Engedjük ezt meg neki. Ha nem minden közeledésünkkor járunk így, akkor nincs probléma. Ha épp nem tudjuk kiélni szexuális vágyunkat, vagy nem akarjuk, mert nem kell minden felébredő vágynak feltétlenül utat engedni, akkor transzformálhatjuk. Ilyenkor az a dolog, amibe átvisszük a szexuális vágy tüzét, még tökéletesebb, még örömtelibb lesz számunkra. A gyakorlat végtelenül egyszerű. Nem kell hozzá semmilyen különös, vagy fura légzőgyakorlatot végezni. Nem kell hozzá tantrikus csoportokba menni, hogy ismeretlenül egymás ölébe ülve kelljen kellemetlenségeket átélni. Csak a szexuális vágy kell hozzá, semmi más.
Tegyük fel, hogy a meditációs gyakorlat közben tör ránk a vágy. Semmi más dolgunk nincs, mint a meditáció célja felé, azaz a Szamádhi, a végső állapot felé irányítani ezt az érzést. Kezdjünk el azzal a kéjes vággyal irányulni a megvilágosodás felé, mint amivel különben párunk felé irányulnánk. Így a vágy nem kerül elfojtásra, s ugyanakkor előreviszi a fejlődésünket a szellemi úton.
De ha nem is ilyen magasztos dologra irányítjuk, akkor is segítségünkre van. Ha ezt az érzést a főzésbe irányítjuk és megtöltjük szerelmi vágyunkkal az ételt, annál finomabb nem születhet konyhában. Ha megtöltjük szerelmi vágyunkkal a hobbinkat, vagy munkánkat, annál tökéletesebb alkotások nem születhetnek műhelyben vagy munkahelyen. És ha szerelemi vágyunkat a párunk felé irányítjuk, s anélkül, hogy szeretkeznénk, csak élvezzük azt a vágyat, amit iránta érzünk, olyan boldogság fog elönteni minket, ami megkoronázza párkapcsolatunkat. Ha a vágy kiélésének vágya nélkül, csak élvezzük a vágy jelenlétét, megkönnyebbülünk és boldogok leszünk. Ezzel megszabadulhatunk a kíntól, ami a vágy kiélésének hiányában jelentkezik, s ugyanakkor nagyon sok jó dolog születhet a világban. De azért ne feledjük: nem az a cél, hogy megszűnjön a szex a párkapcsolatban.

Szex a párkapcsolatban

Párkapcsolataink egyik fontos tere a szexualitás. Ez az egymásra való totális odafigyelés ideje, egymás megajándékozásának a lehetősége. Nagyon fontos, hogy a párunknak adjunk a szerelemben és ne elvegyünk benne. Egy párkapcsolatban a szexuális vonzerő fenntartása különösen fontos. Ha egy pár között ez kihűl, sajnos más egyéb nehézségekkel is szembe kell nézni. Néhányan azzal magyarázzák a szexuális vágyuk csökkenését, hogy a szellemi utat járva, már nincs szükségük a szexre. Ez azonban sántít. Megtörténhet, hogy valaki olyannyira Istennek szenteli magát, hogy a földi örömökre már egyáltalán nem vágyik, de nézzük meg, hogy tényleg így van-e. Párunk, aki esetleg elutasít minket spirituális törekvéseire hivatkozva, tényleg átszellemült, erényes és tiszta életvitelt életet él-e, békés és áhitatos-e, vagy csak a szex az, amit félretett? Mert ha így van, akkor valójában nem a szexet tette félre, hanem a párját.
Ha mégis szentéletet kezdett párunk, az más helyzet, erről most nem ejtünk szót, hiszen csak nagyon keveseket érinthet az ilyesmi.

Átadva magunkat szerelmünknek, itatódjunk át az általa nyújtott gyengédséggel és odaadással! Lássuk meg a szerelemben a feloldódás szépségét, az önzetlenség felszabadító áramlását! Gyakoroljuk a szeretkezés tudatos átélését, legyünk minden pillanatban jelen! Ne engedjük elkalandozni a figyelmünket és semmiképp ne gondoljunk valaki másra! Ha erre lenne szükség, akkor inkább keressük meg azt a valaki mást!
Gyakoroljuk az orgazmus nélküli szeretkezést is, amikor nem a kielégülés a cél, hanem csak a másik testének, légzésének, tekintetének és szépségének az élvezete. Lássuk meg szerelmünkben azt a tiszta lényt, akik mi mindannyian vagyunk. Engedjük feloldódni énünket, önzésünket, és egybeolvadva adjuk át magunkat az éntelenség pillanatainak. Váljon a szerelmi élet meditációvá, a legmagasabb szellemi állapotok elérésének útjává, s akkor a szex nem csak örömforrássá, nem csak önmagunk megismerésének eszközévé, hanem az isteni állapot elérésének útjává is válik, s ezzel beteljesíti azt, amire egy párkapcsolat a legmagasabb szinten hivatott. Ez pedig önmagunk meghaladása, önzésünk, ragaszkodásunk, birtoklásvágyunk elengedése és a teljes belső béke és szabadság elérése.

Bálint

Bálint János

Ez is érdekelhet...

Jóga és szex – A párkapcsolatok háza táján 1.

| Bálint János
0