Higgadt intelligencia

“Mayy eva mana adhatsva / mayi buddhim nivesaya /

nivasisyasi mayy eva / ata urdhvam na samsayah”

“Elmédet szögezd Rám, az Istenség Legfelsőbb Személyiségére, és Velem kapcsolatban használd minden értelmedet; így kétségtelen, hogy mindig Velem fogsz élni.”*
Bhagavad Gítá XII.8.
A (Kali júgaként is ismert) viszályok korszakában, amelyben jelenleg élünk nagyon nehéz fenntartani a higgadt elmeállapotot. A konfliktusok a nemzetek között, a konfliktusok a munkánk során, a konfliktusok a barátainkkal, a konfliktusok otthon, sőt a konfliktusok önmagunkkal könnyen megzavarhatják az elménket és elmúlsazthatják a boldogságot. Gyakran gyanakodva nézünk a boldog és nyugodt emberekre azt gondolva, hogy biztosan tudatlanok, tanulatlanok, buborékban élnek vagy talán mentális zavarral küzdenek. Azt hisszük, hogy az intelligens, másokkal törődő embereknek zavarodottnak és aggodalommal telinek kell lenniük, sőt odáig megyünk, hogy ha valaki vigaszt keres a spirituális gyakorlatok által, akkor ő eszképista, tagadásban él és a fejét a homokba dugja.

Fókuszálj Istenre

A buddhim vagy buddhi szó “intelligenciát” jelent. Az intelligencia a legmagasabb rendű és legfontosabb aspektusa annak a képességnek, hogy megragadjuk és megértsük az igazságot. Sok ember az elméjét relatív igazságokra fókuszálja, amelyek megkötnek az átmeneti lét folyamatos vándorlásában, miközben a spirituális gyakorló célja megérteni és elmerülni az abszolút igazságban. Az abszolút igazság az Istenség Legfelsőbb Személyiségéről szóló tudás. Krisna a Gítá versében azt mondja Ardzsunának, hogy ha az intelligenciáját rá, azaz Istenre fókuszálja, akkor kétségkívül (szamsajah) helyet kap Isten szívében. Isten maga a Szeretet. Isten Hatalmas. Márpedig hatalmas szeretettel minden lehetséges. Ismerni Istent annyi, mint szeretni Istent, és éppen ez a jógik célja. Ahhoz, hogy megvalósíthassuk ezt a célt, az egész lényünket ennek kell szentelnünk. Ahogy Patandzsali javasolja: Ísvara pranidhánád vá (PJSz. I.23), és aki ezt teszi, annak számára a siker teljes mértékben garantált (vá).

A csitta az “elme tartalmát” jelenti – az elme intelligenciáját – a praszád pedig “áldást”. Az áldott elme higgadt elme. Mivel számunkra úgy tűnik, hogy a számos aggodalmat mindig mások okozzák – feldühítenek, álnok módon viselkednek, igazságtalanok, gorombák, és még sorolhatnánk – ezért Patandzsali azt mondja az I.33. szútrában, hogy a csitta praszádam, azaz higgadtság az elme eredeti állapota. De hiszen ez jó hír! Akkor csak legyen hitünk ebben az igazságban és tegyünk meg mindent, hogy megvédjük ezt az áldott állapotot a beszennyeződéstől. Patandzsali ad is néhány tanácsot, hogy hogyan tegyük ezt: legyünk boldogok mások boldogsága láttán, érezzünk együtt a szenvedőkkel, örüljünk az erényeseknek és maradjunk közömbösek a gonoszokkal szemben. Ha mégsem tartjuk be a tanácsát, akkor a saját negatív érzelmeink rabságába kerülünk, és nem tudunk majd Istenre emlékezni vagy felajánlani magunkat az ő szolgálatának. Az intelligenciánkat felőrli az aggodalom, és képtelenek leszünk bármit is élvezni ebben vagy bármelyik másik világban.

Törődj a magad dolgával!

higgadt inteligencia

Ha másokban keressük a hibát, az a legjobb módja, hogy megzavarjuk az elménket és elpusztítsuk az intelligenciánkat. Ha felmerül bennünk a mások feletti ítélkezés, akkor próbáljuk minden erőnkkel elengedni. Engedjük, hogy Isten rendezze a dolgokat. Ha emlékszünk arra, hogy ő a legfelsőbb cselekvő, akkor képesek leszünk megadni magunkat és elengedni az egónk hajlamát arra, hogy minden helyzet végkimenetelét irányítani akarja. Az a dolgunk, hogy megvédjük az elménk higgadtságát. Ahogy a tanárom, Srí Brahmánanda mondja: “törődj a magad dolgával!” Kövesd a jamák és nijamák irányelveit, és fordulj kedvességgel, őszinteséggel, gondoskodással és nagylelkűséggel mások felé! Szabadulj meg a büszkeség, az irigység, a düh, a lustaság, a kéj, a kapzsiság és a torkosság kórjától! Senki sem állítja, hogy ez könnyű feladat, és képesek leszünk egyedül végrehajtani, ezért ha segítségre van szükségünk időről időre, akkor érdemes a szent lényektől kapott praktikus tanácsokon elmélkedni, és mindent megtenni, hogy gyakorlatba ültessük őket. A segítség szatszang formájában áll a rendelkezésünkre, és a szatszang a szentek által írt szent tanítások által válik elérhetővé, mint a Bhagavad Gítá vagy a Jóga-szútrák, illetve a kortárs tanárok, mint Shyamdas művei által.

A szótárban az intelligencia egy másik jelentését is megtaláltam: “titkos információ”. Azt hiszem, hogy Shyamdas szintén valahogy így értelmezi az intelligenciát, amikor arról beszél, hogy milyen fontos megvédeni a titkos információkat, az odaasó bhávát: “a viszályok korszaka elérkezett és midenki intelligenciáját elpusztíthatja. Légy hát óvatos! Ez a Kali júga csúnyán rászedhet, ezért védelmezd az odaadó elméd, őrködj felette, mintha egy értékes ékszer lenne. Őrizd a bhávád!” (Síksá Pátra 29.1, Shyamdas és Vallabhdas fordítás alapján). A Kegyelem ösvénye praktikus szemszögből közelíti meg a csitta praszádamot: csak praszádomot fogyassz, azaz olyan ételt, amelyet előzőleg felajánlottak Istennek, és még a vizet is ajánld fel, mielőtt megiszod; tarts jó társaságot (szatszang); hallgass történeteket Srí Krisna liláiról; énekeddel Őt dicsőítsd és mindig zengesd a menedékmantrát: Srí Krisna Saranam Mama.

Amint láthatjátok, a szent tanácsoknak számos forrása áll rendelkezésünkre. Úgy tűnik, hogy ha képesek lennénk legalább párat beépíteni ezekből az áldott lényektől kapott értékes drágakövekből a mindennapi életünkbe, megtapasztalhatnánk egy kis higgadtságot ezekben a nehéz időkben. Én legalábbis őszintén remélem, hogy ez így van!

—Sharon Gannon

*A fordítás forrása: A Bhagavad Gítá úgy, ahogy van, Bhaktivedanta Book Trust 2006. második kiadás.

Gubán Dorka
Latest posts by Gubán Dorka (see all)

Ez is érdekelhet...

Higgadt intelligencia

| Gubán Dorka
0