Esti imák

SÍVA-SZANKALPA-SZUKTAM

ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति।
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥१॥

Om yaj jāgrato dῡram udaiti daivaṁ
tadu suptasya tathaivaiti,
dῡraṅgamaṁ jyotiṣāṁ jyotir ekaṁ
tan me manaḥ śiva-saṅkalpam astu

A fenséges Fény minden messzeségben ott van, s mindent éltet,
Átitatva az álmot, az alvást és az ébrenlétet.
E végtelenben rejtező mozdulatlanul mozduló Fény
Által váljon békés, derűs, örömteli hellyé az elmém.

येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः।
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥२॥

yena karmāṇyapaso manīṣiṇo
yajñe kṛṇvanti vidatheṣu dhīrāḥ,
yad apūrvaṁ yakṣaṁ antaḥ prajānāṁ
tan me manaḥ śiva-saṅkalpam astu

Aki a szentek és bölcsek éltét vezérli
S a tanítványt az élet viharán átsegíti
Aki a titokzatos személy minden lény mélyén
Általa váljon örömteli, békés, derűs, hellyé az elmém.

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु।
यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥३॥

yat prajñānam uta ceto dhṛtiś ca
yaj jyotir antar amṛtaṁ prajāsu,
yasmān na ṛte kiñcana karma kriyate
tan me manaḥ śiva-saṅkalpam astu

Aki az összes létezőben benne rejlik,
S betölt mindent az ásványoktól a Legfelsőbbig,
Aki az elmemező, s az önmaga által fénylő Lét,
Általa váljon örömteli, békés, derűs, hellyé az elmém.

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम्।
येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥४॥

yenedaṁ bhūtaṁ bhuvanaṁ bhaviṣyat
pari-gṛhītam amṛtena sarvam,
yena yajñas tāyate sapta hotā
tan me manaḥ śiva-saṅkalpam astu

Aki által fennmarad múlt jelen és jövő,
Aki révén a hét[1] pap szentsége nyomán éltet ad az eső,
Eme halhatatlan, mozdulva mozdulatlan fény,
Által váljon békés, derűs, örömteli hellyé az elmém.

यस्मिन्नृचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः।
यस्मिंश्चित्तँ सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥५॥

yasminn ṛcaḥ sāma yajūṁṣi yasmin
pratiṣṭhitā ratha-nābhāvivārāḥ,
yasmiṁś cittaṁ sarvam otaṁ prajānāṁ
tan me manaḥ śiva-saṅkalpam astu

Ami a Rig, a Jadzsur és a Száma Véda forrása,
S ami tudásukat, mint küllőket a kerékagy megtartja,
Melyben egyberagyog minden tudat és élő fény,
Általa váljon örömteli, békés, derűs, hellyé az elmém.

सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव।
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥६॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

suṣārathir aśvān iva yan manuṣyān
nenīyate ‘bhīśubhir vājina iva,
hṛt-pratiṣṭhaṁ yad ajiraṁ javiṣṭhaṁ
tan me manaḥ śiva-saṅkalpam astu
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

Aki a szélsebes elmét is megfegyelmező
Leghatalmasabb, s legtisztább erő,
Aki az érzékek zabolátlan lovait is megfékezi,
S a test szekerét üdvteljes útra tereli,
Aki által elcsitul minden érzék a szív mélyén,
Általa váljon örömteli, békés, derűs hellyé,
Síva lakhelyévé az elmém.

GURU IMA

ॐ ॐ ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुः साक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

Om Om Om gurur brahmā gurur viṣṇur gurur devo maheśvaraḥ,
Guruḥ sākṣāt paraṁ brahma tasmai śrī-gurave namaḥ

Hódolat a Gurunak, aki a Teljesség
Kezeim szívem elé helyezve fejemet meghajtva
Szól Hozzád szívem fohásza,
Ki a világot alkotja, megtartja, s feloldja,
Ki mérhetetlen és kimondhatatlan,
Korlátlan és felfoghatatlan,
Ki egyszerre Brahma Visnu Síva,
S a legfőbb Guru, a Legfelsőbb Brahman.

BÉKE IMA

ॐ असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्योर्मामृतं गमय॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Om asato mā sad gamaya,
tamaso mā jyotir gamaya,
mṛtyor mā amṛtaṁ gamaya.
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

Vezess kérlek a valótlanból a Valóságba,
A tudatlanság sötétjéből a Fény ragyogásába,
A halál uralma alól a Halhatatlanságba.
Om Béke, Béke, Béke.

A TANÁR ÉS A TANÍTVÁNY KÖZTI HARMÓNIA FOHÁSZA

ॐ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्वि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Om saha nāv avatu, saha nau bhunaktu, saha vīryaṁ karavāvahai,
tejasvi nāv adhītam astu, mā vidviṣāvahai
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

Om. A Legfelsőbb támogasson, s védelmezzen minket,
Gyönyörű fényével ragyogja be mindegyikünket,
A viszály és gyűlölet árnya örökre maradjon távol,
Csak bölcsességet, igazat, s jót tanuljunk egymástól.
Om. Béke, béke, béke. 

 

SZAUNDARJA LAHARI 

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ।
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्च्यादिभिरपि
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥१॥

śivaḥ śaktyā yukto yadi bhavati śaktaḥ pra-bhavituṁ
na ced evaṁ devo na khalu kuśalaḥ spanditum api,
atas tvām ārādhyāṁ hari-hara-viriñcy-ādibhir api
praṇantuṁ stotuṁ vā katham akṛta-punyaḥ prabhavati

Ó Istennő, ó Bhagavati Anya!
Veled lép nászra Síva, a hegyek láthatatlan királya,
Frigyetek által születik a teremtés, fenntartás, pusztítás triásza,
Shaktiként sugárzol a világra minden jót és szépet,
Önátadás, tisztelet, s hódolat Néked, ki mindent éltet.

अविद्यानामन्तस्तिमिरिमिहिरोद्दीपनकरी
जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिसृतिः ।
दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ
निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवती ॥३॥

avidyānām antas timiri-mihirod dīpana-karī
jaḍānāṁ caitanya-stabaka-makaranda-śruti-sṛtiḥ,
daridrāṇāṁ cintā-maṇi-guṇanikā janma-jaladhau
nimagnānāṁ daṁṣṭrā mura-ripu-varāhasya bhavatī

Benned fogan meg, s teljesül minden óhaj, vágy s kívánság,
Általad éljük-; s győzzük le majdan a születés s halál körforgását,
Midőn Napfényként oszlatod el a nemtudás homályát,
S áldott ragyogással lebbented fel a fájdalom fátylát.

सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपिवाटीपरिवृते
मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे
शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां
भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम् ॥८॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

sudhā-sindhor madhye sura-viṭapi-vāṭī-parivṛte
maṇi-dvīpe nīpopavanavati cintā-maṇi-gṛhe
śivākāre mañce parama-śiva-paryaṅka-nilayāṁ
bhajanti tvāṁ dhanyāḥ katicana cid-ānanda-laharīm
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

A mennyei kincsek, drágakő ékszerek s a fák, melyek minden kérést beteljesítenek,
Csupán csekély semmiségek Neked, hisz Sivával Egy vagy, s a legfőbb Tudat a lakhelyed,
Fenséges boldogság átadni Lényednek önmagunk,
Áldásod, ékesítse mindahány éjünk és nappalunk.
Om. Béke, Béke, Béke.

[1] A hét pap analogikusan a test hét csakrájaként is értelmezhető.

Himalájai Jóga Tradíció
Latest posts by Himalájai Jóga Tradíció (see all)

Ez is érdekelhet...

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Esti imák

| Himalájai Jóga Tradíció
0