Béke

Béke

A béke mindenki által vágyott állapot. De mégis, hogyan és hol lehet fellelni? Ezekre és még sokkal többre kapunk választ Sivánanda mestertől. Fogadjátok szeretettel:

A BÉKE LAKHELYE

Nincs béke az anyagias, érzéki ember szívében. Nincs a miniszterek, szószóló ügyvédek, üzletemberek, diktátorok, királyok, császárok szívében.

A béke a jógik, bölcsek, szentek és spirituális emberek szívében van.
Béke a vágymentes ember szívében lakozik, aki uralja érzékeit és elméjét.
A kapzsiság, a testi vágy, a féltékenység, az irigység, a düh, a büszkeség, az egoizmus a béke ellenségei. Semmisítsd meg ezeket az ellenségeket a szenvedélytelenség (higgadtság), a megkülönböztetőképesség, ragaszkodásmentesség kardjával. Örökös békében lesz részed.

A béke nem a pénzben, a birtokban, a házakban és a tulajdonokban rejlik.
A pénz nem adhat békét. Sok dolgot megszerezhetsz pénzzel, de békét nem. Vehetsz puha ágyat, de nem vehetsz álmot. Vehetsz ételt, de nem vehetsz étvágyat. Vehetsz erősítő szereket, de egészséget nem. Vehetsz jó könyveket, de bölcsességet nem. Vond vissza magad a külső dolgoktól! Meditálj és pihenj meg a Lelkedben! Örökkévaló béke lesz a részed. Senki nem hozhat neked békét csak te magad. Semmi más nem hozhat neked békét csak az alacsonyabb rendű éned feletti győzelem az érzékek, az elme, a vágyak feletti uralom.

A   BELSŐ BÉKE

Tökéletes biztonság és teljes béke nincs ezen a világon, ugyanis ez egy relatív sík. Minden tárgyat az időben, térben és okozatban feltételezünk. Hol kereshetsz akkor teljes biztonságot és tökéletes békét? Ezt a halhatatlan önvalódban találhatod meg, ez a béke megtestesítője. Ez időn, téren, okozaton túli. Az igazi, mély béke független a külső feltételektől. Az igazi béke a halhatatlan lélek óriási csendje. Ha képes vagy a béke óceánján megpihenni, a világ megszokott zajai alig tudnak hatni rád. Ha belépsz a csendbe vagy az isteni béke csodálatos nyugalmába a hullámzó elme elcsendesítésével, a gondolatok megfékezésével, a kifelé forduló érzékek visszavonásával, az összes zavaró lárma elhalkul: vonat mehet el a házad előtt, számos malom dolgozhat a szomszédságodban, és ezek a zajok egy csöppet sem fognak zavarni.

A BÉKE ELENGEDHETETLEN A FEJLŐDÉSHEZ

A béke a legjobban vágyott a világon. A világegyetem legnagyobb kincse. A növekedés, a fejlődés legfontosabb és nélkülözhetetlen eleme. Benne van az éjszaka békéjében és csendjében, ahogy a mag lassan kisarjad a földből. A bimbó a legcsendesebb órák mélyén nyílik. Ugyanígy a béke és a szeretet állapotában fejlődik ki az ember, növekszik a saját kultúrájában, és tökéletes civilizációt hoz létre. Békében és nyugalomban a spirituális fejlődés is könnyebben létrejön.

A POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI REFORMOK HATÁSA

A béke, ami uralkodik manapság, az a félelem békéje, az előkészületek (óvintézkedések) békéje. Figyelmen kívül hagyva a bölcsek komoly tanácsait, a világ nagyhatalmai romboló erőket demonstrálnak. Az eredménye béke helyett háború. A politikai „izmusok” soha nem képesek a problémákat megoldani, és békét hozni. Minden „izmus” az önzőség és a növekvő egoizmus hétfejű sárkánya különböző leplek alatt. Amikor zsarnok uralkodók uralták a nemzeteket, az emberek azt gondolták, hogy a demokrácia békét, bőséget és felvirágozást hoz a földön. A királyokat megfosztották trónjuktól. Azonban a demokrácia is megbukott abban, hogy meghozza a béke gyümölcsét. Néhányan próbálkoztak a totalitarizmussal, a szocializmussal, a kommunizmussal – egy sor „izmus”. Minden vezető ember azt gondolta, hogy egyedül az ő megoldása üdvözítő a világnak. Valójában minden újabb „izmus” csak újabb problémát és vitát szült. Sok ma is működik a békét hirdetve, valós, belső béke nélkül. A hangos propaganda, nagy beszédek és szónoklatok még több zavart, ellentétet és viszályt keltenek. Világszerte nagy konferenciákat tartanak a világbéke, az egyetemes testvériség és vallás érdekében. A hiúság az, ami ösztönzi az embert arra, hogy a társadalmat megreformálja anélkül, hogy először saját magát változtatná meg. A hiúság uralja a világot. Amikor két ilyen ember találkozik, súrlódás és vita keletkezik. Ugyanez a helyzet a társadalmi reformmal. Magát megvilágosodottnak tekintő emberek elkezdtek beleavatkozni az emberek szokásaiba, életmódjába azon címszó alatt, hogy civilizáltakká tegyék őket. Az emberek elvesztették a gyökereiket (kötelékeiket) és a reformerek nem tudtak helyettük újakat adni, amelyek szilárdak. Az emberek tömegei sodródtak káoszba. Hogy vezethet vak világtalant? Először meg kell szerezni az igazi valóság felsőbbrendű tudását. Utána, és csakis utána lehetséges egy másik embert a helyes útra vezetni. Csak akkor emelhetsz másokat fel, ha már magadat sikerült. A világot csak azok menthetik meg, akik már saját magukat is megmentették. Egy fogoly nem szabadíthat fel más foglyokat. Egy megvilágosodott (önmagát megvalósított) bölcs többet tehet a békéért, mint a misszionáriusok ezreinek naphosszat tartó prédikációi és vitái. A politika alapjai a szociológiában vannak, a szociológia alapjai az egyéni fejlődésben, az egyéni fejlődést a filozófia, a vallás irányítja, amelyet minden ember követ. A kelet filozófiája az embert „az egység”-nek tekinti. Az embernek saját magát kell tökéletesítenie.

AZ EGYÉNI REFORM ÉS A TÁRSADALMI ÁTALAKÍTÁS

Reformáld meg magadat, a társadalom átalakul. Űzd el a szívedből a világiasságot (anyagiasságot, a csak a testtel való önazonosítást). A világ vigyáz magára. Távolítsd el a világot az elmédből. A világ békés lesz. Ez az egyetlen megoldás. Ez nem pesszimizmus. Ez a sugárzó optimizmus.

A VALLÁS SZEREPE

A keresztények azt hiszik „béke lesz, ha az összes ember magához öleli a kereszténységet”. A muzulmánok azt gondolják „akkor lesz béke, ha minden ember magához öleli az Iszlámot”. Ez egy téves elképzelés. Miért harcolnak az emberek? Miért harcolnak a katolikusok a protestánsokkal? Miért harcolnak a Siva hívők a Visnu hívőkkel? Miért harcolnak a fivérek egymással? A szívnek kell megváltozni. A kapzsiságnak és önzésnek el kell tűnnie. Csak ekkor lesz béke a földön. Az emberek alig beszélnek vallásról. Nem érdekli őket a gyakorlása és nem e szerint élnek. Ha a keresztények a „Hegyi Beszéd” szerint élnének, ha a buddhisták a „Nemes Nyolclépcsős Úton” járnának, ha a muzulmánok a Próféta tanításait követnék és a hinduk az Úr, a szentek és bölcsek tanításai szerint formálnák életüket, mindenhol béke lenne. Az Istenen keresztül elért béke tartós és építő. Nem lehet béke az Úr vagy az Isten nélkül. Az Isten Béke. Gyökereztesd magadat a Békében és az Úrban. Most kész vagy, hogy békét sugározz.

SIVÁNANDA A BÉKÉRŐL – ÖSSZEFOGLALÁS

Sokan foglalkoznak manapság a béke hirdetésével anélkül, hogy önmagukban béke lenne. Hangos propagandájuk, nagy beszédeik és szónoklataik még több zavart, ellentétet és viszályt keltenek.

A vallások tökéletes egységének helyes megértése a leghatékonyabb és legerőteljesebb eszköz a béke megteremtésére ezen a világon. Megszünteti a valójában felületes különbségeket és ellentéteket, amelyek nyugtalanságot, viszályt és vitákat eredményeznek.

Ha mindenki a legfelsőbb (Isteni) belső béke felé fordul, mindenhol béke lesz. A béke, barátság-egyetértés, szeretet, jólét nagyszerű, új korszaka akkor nyílhat meg, ha a ma ifjúságát a belső önfejlesztés módszerével képzik.

Másokat csak akkor emelhetsz fel, ha már saját magadat is sikerült. Ezt a világot csak azok menthetik meg, akik már megmentették magukat is. Egy fogoly nem tudja felszabadítani a többi fogvatartottat. Egy megvilágosodott (önmagát megvalósított) bölcs többet tehet a békéért mint a misszionáriusok ezreinek naphosszat tartó szónoklatai és vitái.

Nem lesz háború, ha minden ember gyakorolja az őszinteséget, egyetemes szeretetet, egyszerűséget, könyörületességet, megelégedettséget, ön(ego)-feláldozást, önmegtartóztatást és a toleranciát. Ahinszá (nemártás) a kulcs a békéhez.

A béke az ember boldog, természetes állapota. A háború az ember szégyene.
A béke a csend állapota. Mentes a zavartól, aggódástól, izgatottságtól, erőszaktól. Harmónia, csend, nyugalom, nyugalmi állapot. Különösen pedig a háború hiánya, megszüntetése.

Világszerte nagy konferenciákat tartanak a világbéke, az egyetemes testvériség és vallás megteremtésére. A hiúság az, ami ösztönzi az embert arra, hogy a társadalmat megreformálja anélkül, hogy először saját magát változtatná meg. A hiúság uralja a világot. Amikor két ilyen ember találkozik, súrlódás és vita keletkezik.

Ugyanez a helyzet a társadalmi reformmal. Magát megvilágosodottnak tekintő emberek elkezdtek beleavatkozni az emberek szokásaiba, életmódjába azon címszó alatt, hogy civilizáltakká tegyék őket. Az emberek elvesztették a gyökereiket (kötelékeiket) és a reformerek nem tudtak helyettük újat adni, amelyek szilárdak. Az emberek tömegei sodródtak káoszba. Hogy vezethet vak világtalant?

Egy darab papír, amit megállapodásnak hívnak, nem teremthet békét ezen a világon. A béke útja nagyon egyszerű és világos: a szeretet és az igazság útja.

A béke nem a pénzben, a birtokban, a házakban és a tulajdonokban rejlik. A pénz nem adhat békét. Sok dolgot megszerezhetsz pénzzel, de békét nem.   Vehetsz puha ágyat, de nem vehetsz álmot. Vehetsz ételt, de nem vehetsz étvágyat. Vehetsz erősítő szereket, de egészséget nem. Vehetsz jó könyveket, de bölcsességet nem.

Tökéletes békét nem tud elősegíteni az, akiben, magában nincs tökéletes béke. A politikai „izmusok” soha nem képesek a problémákat megoldani, és békét hozni. Minden „izmus” csak több problémát és vitát eredményez.

Egyedül a szeretet képes békét hozni a világnak. Ezért szeress mindent és mindenkit. Csak ha mindenki gyakorolja a szeretet vallását, akkor lehet béke a világban.

Az etikát mindenkinek gyakorolnia kellene. Egyedül ez járulhat hozzá a békéhez, az egyetemes szeretethez, egységhez, a tökéletes megértéshez, a világharmóniához és az emberiség testvériességéhez.

Az örök béke csak benned található, a saját isteni lényedben, önvalódban, Istenben.

A világbéke akkor jöhet létre, ha a világ összes embere ráébred azokra a tényekre, amelyek az egyetemes életet irányítják, és amikor szívtől szívig ható jóság, szeretet van a világ lakói között. Az Istenen keresztül elért béke tartós és építő. Nem lehet béke az Úr vagy az Isten nélkül. Az Isten Béke. Gyökereztesd magadat a Békében és az Úrban!

Most kész vagy, hogy békét sugározz.

Hasonló tanításokat ide kattintva találsz.

A Béke bejegyzés először a Jóga-sziget jelent meg.

Jóga-szigetek
Latest posts by Jóga-szigetek (see all)

Ez is érdekelhet...

Béke

| Jóga-szigetek
0