Astanga etimológia

OldShalaAhogyan az astanga jógarendszer méltán egyre népszerűbbé válik az országban, úgy jelennek meg az újabb változatok a kifejezés írásmódjával kapcsolatban. Csak néhány példa a sokszínűségre:

  • astanga jóga,
  • ashtanga jóga,
  • asthanga jóga,
  • astánga jóga stb.

Természetesen az összes felsorolt szópárnak megtalálható a “yogás” változata is a “piacon”. De vajon melyik írásmód helyes a magyar nyelvtan jelenlegi szabályai szerint?

Legelőször is nézzük, hogy mit mond az elismert szakirodalom. Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila: Helyesírás című műve (Osiris, 2005, 272-275. oldal) szerint általános érvényű szabály az, hogy a nem latin ábécét használó nyelvek szavait magyarul kiejtés szerint kell írni. Ez természetesen néha bonyodalmakat okoz, emlékezzünk csak vissza például, hogy Kadhafi (Gaddafi, Gadhaffi…) vezér nevének hány változatával találkozhattunk a hírekben. Ezen felül pedig van még egy szabály, amely néha felülírja az előzőt: ha egy szó meghonosodott a nyelvben, akkor az új kiejtésnek megfelelően kell leírnunk azt. Erre példa a Himalája, amelyet Himálajanak kellene az első szabály alapján írni. Viszont mivel kiejtésben Magyarországon az első változat terjedt el, ezért ma ez a helyes írásmód.

A szabály alkalmazása rendkívül kényelmes (csak arra kell figyelnünk, hogy mit mondunk), azonban sajnos bizonyos veszteségekkel is számolni kell: néhány szanszkrit hang nem adható vissza a mi ábécénk betűivel. Ezt korábban úgy próbálták kiküszöbölni, hogy megkísérelték az indolatin átírást bevezetni a nyelvbe, de végül ezt az ötletet elvetették (ezáltal megkönnyítve a gépelést).

Az eredeti felvetésünkhöz visszakanyarodva nézzük meg, hogy az as(h)t(h)a()nga szó  indolatin átírással hogyan is néz ki:

aṣṭāṅga.

Az átírásból látszik, hogy a szóban ‘s‘ hang és hosszú ‘á‘ szerepel. Azonban az ‘á‘ hangzó kevésbé nyílt ejtésű, mint a magyarban és egyéb európai nyelvekben megszokott, inkább egy megnyújtott ‘aa‘-nak hangzik az indiai tanárunk szájából. Ezért történhetett az, hogy a nyugatiak körében a hangzó rövidült, és astangának ejtették a szót az első tanítványok. (Ezt a tendenciát erősítette az a tény is, hogy az angolban nem tudják jelölni a hosszú és rövid ‘a‘ közti különbséget.) Tehát helyesen hosszú á-val kellene írni a szót, de a több évtizedes megszokásokon a nyelv már nem változtat, a magyar nyelv az új szót ‘astanga’ kiejtéssel fogadta be, és ez így van rendjén.

A másik vitatott pont a h betű megjelenése a szó írásában. Az eredete nem kétséges: az angolban ha ‘sz‘ helyett ‘s‘-t szeretnének ejteni, akkor sh-t írnak. Ha tehát egy magyar gyakorló elsősorban angol/amerikai/ausztrál tanároktól származó könyveket forgat, akkor előfordulhat, hogy előbb-utóbb automatikusan beépíti a h betűt az írásmódjába. Természetesen ez teljesen felesleges és hibás, ráadásul olyan tendenciához vezethet, hogy kezdő gyakorlók elkezdik kiejteni a ‘h‘ hangot (jóhiszeműen, hiszen ezt diktálja a nyelvérzékük), vagy netán összekeverednek, és a t után írják a h-t. Sajnos találhatunk példát az utóbbira is. Ugyanígy felesleges magyar szövegben a jógát yogának írni. Ha esetleg angol nyelven írunk az astanga jógáról, akkor viszont az ashtanga yoga kifejezést használjuk!

A két szó közé nem szükséges kötőjelet írni, hiszen az astangát itt jelzőként használjuk. A végső következtetésként levonhatjuk, hogy a helyes írásmód:

astanga jóga.

Ne feledkezzünk meg a Patandzsali mantra első sorának (“jógéna csittaszja padéna vácsám“) jelentéséről sem, amely szerint a nagy bölcs a jóga mellett a nyelvtan tudományát is mesteri szinten művelte. Éppen ezért a risi előtt nem csak odaadó jógagyakorlásunkkal hódolhatunk, hanem azzal is, hogy odafigyelünk a helyesírásunkra.

Gubán Dorka
Latest posts by Gubán Dorka (see all)

Ez is érdekelhet...

Astanga etimológia

| Gubán Dorka
0