A félelem

 

A félelem egy ösztön, amely közös minden emberben. A félelem univerzális. Bárhol megjelenhet. Bármikor rád törhet.

A király fél az ellenségtõl. A pándit (indiai tudós) fél az ellenlábasától. A szép hölgy fél az öregedéstõl. Az ügyvéd fél a bírótól és az ügyfeleitõl. A feleség fél a férjétõl. A diák fél a tanártól. A rendõrtiszt fél a rendõrfõnöktõl. A béka fél a kígyótól. A kobra fél a monguztól. Szinte mindenkiben jelen van a félelem valamely fajtája.

fear-08[1]

Mi a félelem ?

A félelem a veszélyérzet által keltett fájdalmas érzés. Ez a küszöbön álló veszély vagy fájdalom rossz elõérzete. A félelem egy olyan érzés, melyet a fenyegetõ rossz vagy közelgő fájdalom gondolata vált ki, s amelyet ennek elkerülése vagy az ettől való menekülés kísér annak érdekében, hogy az ember újra biztonságban tudja magát.

A félelemnek különbözõ fokozatai vannak, melyek a következõk: egyszerű ijedtség, szégyenlősség, félénkség, rémület, rettegés és halálfélelem. Halálfélelem esetén az egész testet kiveri a verejték, akaratlan vizelet- és székletürítés történik. Az elme olyanná válik, mint egy magatehetetlen fatuskó. Néha erõs sokkhatás és azonnali összeomlás következik be, és az ember szívrohamban meghal.

A félelem különbözõ formákat vesz fel. A gurkha katona nem fél a késtõl vagy a puskagolyótól, de fél a skorpiótól. A vadász nem fél az erdõben a tigristõl, de fél a sebész késétõl. A frontharcos nem fél a sebészkéstõl, a sebész akár érzéstelenítés nélkül is operálhatja beleit, de szörnyen fél a kígyóktól. Vannak akik a szellemektõl félnek. Vannak akik a betegségektõl. Az emberek nagy többsége fél a nyilvános kritikától.

Helyénvaló és képzelt félelem

A félelem két fajta lehet, helyénvaló és képzelt. Mindössze öt százalék a helyénvaló félelem, a maradék kilencvenöt százalék képzelt félelem.

A helyénvaló félelem egészséges. Kikövezi az utat a fejlõdéshez. Hozzájárul az élet megőrzéséhez. Az iskolaigazgató fél a tanfelügyelõtõl. Ezért nagy figyelmet fordít a diákok oktatására. Így minden tanuló sikerrel teszi le a vizsgákat. A mozdonyvezetõ fél a felettesétõl. Ezért gondosan látja el a szolgálatát. Ezért nincs ütközés. Az orvos félti a jó hírnevét. Ezért nagy odaadással törõdik betegeivel. Kutatásokat végez. Sok emberéletet megment. Ettől válik híres orvossá.

A képzelt félelmek hozzák létre a betegségeket, lemerítik az ember energiáit, és lázas izgatottságot  keltenek, kimerültséget okoznak, nyugtalanságot, rossz közérzetet  diszharmóniát stb. Kolera- vagy tífuszjárvány idején a félelem hajlamossá tesz arra, hogy könnyebben megkapjuk a betegséget. Az ember szörnyen fél a kolerától, folyamatosan rágódik rajta, és elképzeli, hogy a fertõzést már a testében hordozza. A képzelet komoly pusztításra képes. Végül az ember valóban áldozatul esik magának a tényleges betegségnek!

Példák a képzelt félelemre

Egy diák éjt nappallá téve készül a következõ vizsgájára. Eddig minden vizsgát sikeresen letett. Ám mégis kifejleszt magában egyfajta képzelt félelmet –vizsgadrukkot -; amint belép a vizsgaterembe ideges lesz, zavarba jön. A kezei remegnek. Képtelen egy betűt is leírni. Végül elbukik a vizsgán.

Sri R.S. Banerjee egy nap barátja dehra dun-i házában aludt. Lefekvés előtt késõ estig beszélgettek azokról az ártó cselekedetekrõl, melyeket a gonosz szellemek képesek véghezvinni. E gondolatok mélyen belevésődtek Banerjee tudatalattijába. Azt álmodta, hogy a szobát kísértetek szállták meg, és egy gonosz szellem rontást hozott rá. Ettől a naptól kezdve egészsége folyamatos romlásnak indult. Ez is a képzelt félelemnek volt köszönhető.

Minden embernek vannak képzelt félelmei. Néhányan attól tartanak, hogy el fogják veszíteni a munkájukat. Néhányan azon rágódnak gondolatban:  „Mi lesz velem, ha  a feleségem egyszer csak meghal? Itt maradok kilenc gyerekkel, akiket nekem kell majd felnevelnem”. Másoknak a következõ a képzelt félelmük : „Mit csinálok, ha a vállalkozásom összeomlik?” vagy „Mi lesz a hinduizmussal, ha egész India Pakisztán részévé válik? Ha a kommunizmus egész Indián eluralkodik”. Se szeri se száma az effajta képzelgéseknek.

Fóbiák

A speciális, személyes, józan észnek ellentmondó, természetellenes félelmeket nevezik fóbiának. A fóbia a félelem abnormális formája. A fóbiáknak nincs objektiv realitásuk. Az embert nem fenyegeti semmilyen veszély. Nincs a környezetében semmi olyan fenyegető helyzet, amelynek félelmet kellene okoznia, s ennek ellenére képtelen megszabadulni a félelmétõl és a negatív érzéseitõl.

Vannak, akik a patkányoktól félnek. Ez a patkány-fóbia. Mások a mennydörgéstõl félnek. Vannak, akik nem mernek kimenni a sötétben. Vannak,  akik iszonyodnak a tömegtől. Ezt úgy hívják, plurofóbia. Néhány Brahmacharin (cölibátusban élő jógi) fél attól, hogy megpillant egy sereg leányt. Néhányan az egyedülléttõl félnek. Néhányan félnek elaludni egy sötét szobában. Vannak akik a zárt terektõl félnek, pl. egy szűk alagúttól stb. Ez a klausztrofóbia. Mások a tágas, nyílt terektől félnek. Ez az agorafóbia. Bár az orvos határozottan állítja, hogy nincs semmi szervi elváltozás néhány betegnél, õk mégis úgy gondolják, hogy egész biztosan szívbajuk, veseproblémájuk vagy májrendellenességük van. Ezek mind a test fóbiái.

Egyesek bármitől és mindentõl félnek.

Az amerikaiak félnek az oroszoktól. Az oroszok félnek az amerikaiaktól. India határmenti lakosai félnek a hegyi törzsektõl. A fóbiák száma végtelen.

A fóbiák kiváltó okai: idegesség, butaság enyhe vagy intenzív formában, a helyes gondolkodás és megértés hiánya.

Néhány szó a szülõkhöz és tanárokhoz

A legtöbb neurotikus félelem a gyerekkorra vezethető vissza. A félelem magvai rejtve ott lapulhatnak a tudatalattiban már gyermekkorban. Bizonyos idõ elteltével, valamilyen krízis vagy stressz hatására, ezek kihajtanak.

A gyermekek elméje nagyon fogékony. Rendkívül képlékeny még. Az édesanyáknak és tanároknak nagyon óvatosnak kell lenniük, amikor a gyerekekkel foglalkoznak. Semmi olyat nem szabad nekik modani, ami megfélemlítheti õket. Ellenkezõleg, a bátor és nagylelkű hősök történeteit kell nekik mesélni, mert ez õket is nyíltszívűségre és bátorságra ösztönzi. Már a terhesség alatt inspiráló könyveket kellene olvasniuk az anyáknak, mint a Ramayana vagy a Bhagavata és a Mahabharata, ha intelligens, és bátor gyermekeket szeretnének a világra hozni.   

A szülõknek és tanároknak legalább elemi ismeretekkel kellene rendelkezniük a lélektanról. Csak ily módon tudják a gyermekeket a helyes irányba formálni.

A félelem káros hatásai

A félelem minden rossznak az elindítója. A félelemből lesz a balszerencse. A gyáva embert félelmei veszélybe sodorhatják

Az állandó félelem elszívja életerõdet, megrendíti önbizalmad és lerombolja képességeidet. Tehetetlenné tesz. A félelem sikered ellensége.

A félelem ugyanaz az elmének, mint a bénulás a testnek. Ez is megbénítja az elmét, és cselekvésképtelenné tesz. A félelem a legrombolóbb érzés. Felőrli az idegrendszert, és aláássa az egészséget. Aggodalmat szül, és ellehetetleníti a boldogságot és az elme békéjét.           

A félelem, az összes különféle fázisában, az ember legnagyobb ellensége. Boldogságának és hatékonyságának megsemmisítője. Sokakat tett gyávává, sokszor vezetett bukáshoz. A félelem megöli az erőfeszítést, és hatástalanítja az igyekezetet. A szegénység és kudarc a félelemmel teli gondolatok következménye.

A félelem az ember legnagyobb átka. A félelem sokak életében oltja ki a reményt, sok embert tesz boldogtalanná és vesztessé. A félelem egy negatív gondolat. A félelem a leggonoszabb ellenséged.

A félelem oka           

A Raga, vagyis a ragaszkodás a félelem állandó kísérõtársa. A ragaszkodás a félelem kiváltó oka. Ragaszkodsz a töltõtolladhoz, a sétapálcádhoz, a könyvedhez, az órádhoz, a törülközõdhöz, a ruhádhoz. A félelem lassan eszi be magát a lényedbe. Félsz, hogy elveszíted szeretett tárgyaidat.

Bármikor, ha megjelenik a Raga, jelen van a félelem is. A félelem és a ragaszkodás együtt járnak. A férj ragaszkodik a feleségéhez. A felesége teste jelenti számára a legnagyobb örömforrást. Igy tehát félelem él benne, mert fél, hogy elveszíti õt, fél, hogy meghal, fél, hogy elhagyja egy másik férfiért, fél, hogy elválik tõle, fél hogy elégedetlen lesz vele stb. Mivel ragaszkodik a gyermekeihez, házához és tulajdonához, ezek elveszítésétõl is fél. Mély szomorúság tölti el és szörnyű sokk éri, ha szeretett hozzátartozóitól vagy tárgyaitól meg kell válnia.

A tárgyakhoz való kötődés félelmet szül. Ragaszkodás a névhez, hírnévhez  félelmet szül. A pénzhez és nõkhöz való ragaszkodás félelmet szül. Bármely dologhoz való ragaszkodás a szõrnyű félelem csíráját hordozza magában. Aki birtokol, az fél. Csak az nem fél, aki lemondott mindenrõl, aki az Atmant érzékeli mindenben.

Ha nincs Raga, nincs félelem. A ragaszkodás elsõ láncszeme, az ember kötődése a saját testéhez. A Raga minden formája ebből az egyetlen Ragából, azaz  a fizikai testhez való kötõdésbõl indul ki. Az élethez és a testhez való ragaszkodás, általában a földi élet szeretete minden félelmünk fõ kiváltó oka.

Az ébrenlét történéseinél egyesek sokkal drasztikusabb és riasztóbb eseményeket élnek meg álmukban. Ez azért van, mert lefekvéskor elméjüket különböző eltévelyedett gondolatokkal terhelik. Soha nem szabadna lefeküdni aggódással, félelemmel teli állapotban, sem nehéz szívvel, sem a baljós események fölött tépelődve. Lefekvés előtt ki kell ürítenünk elménkbõl az effajta gondolatokat, és addig meditálni Istenenen, amíg meg nem szabadulunk tõlük. Teljes békét kell elérnünk az elménkben és a lelkünkben. Ha valaki képtelen Istenen meditálni, addig ismételjen emlékezetbõl néhány magasztos éneket vagy verset, amíg a fáradtság teljesen le nem gyűri. Így biztos, hogy békés, nyugodt éjszakája lesz.

A félelem fojtogató hullámai így is eláraszthatják lényünket. Ilyenkor egy időre felborulhat mentális egyensúlyunk. Túlságosan érzékennyé és izgatottá válhatunk. Rossz események sorozata játszódik le előttünk gyors egymásutánban. A múlt emlékezete szárnyaló sebességgel vágtázik. Képzelõerőnk az egekig csap, és reánk váró szerencsétlenségek egész sorát vetítjük magunk elé. S még ilyen körülmények között is, legmélyebb hitünket Istenbe kell vetnünk, menedéket keresve Őbenne, és teljes szívünkkel hinni, hogy csakis Õ szabadíthat meg bennünket e helyzetbõl.

A félelem legyözése           

Fenti módszer a félelem tartós legyõzésére azonban nem elegendõ. Át kell ültetni a gyakorlatba. Először is, szembe kell néznünk azzal, amitől félünk. Ha valaki fél szembenézni a hallgatóságával, az elsõ és legfontosabb feladata, hogy addig  gyakorolja ezt, amíg meg nem szabadul a lámpaláztól és az idegességtõl. Ha valakit remegés fog el a fõnöke közeledtére,  vagy bárki máséra, akiről azt hiszi, hogy nálánál nagyobb hatalommal rendelkezik, akkor ennek a gyakorlása az  elsõdleges feladat, egészen addig, amíg elegendõ lelkierõt nem gyűjt magának. Ha félsz valamitől, nézz szembe vele, s a félelem megszűnik.

Ülj le egy kicsit. Tűnõdj el a dolgokon. Nézz magadba. Minden képzelt félelmed eltűnik. Egyszerűen semmivé válik. Az elméd csap be képzelt félelmeiden keresztül. Tanulj meg helyesen ítélni, gondolkodni, vizsgálódni és meditálni. Az elme lesben áll, mint egy tolvaj. Most végre felismered, hogy gonosz elméd éveken át orrodnál fogva vezetett, s a félelmed valójában nem is létezik, egy nagy nulla.           

Vesd el a bátorság magvait a szívedben. Engedd bátorságodat növekedni. A félelem magától elhal. A pozitív mindig győzedelmeskedik a negatív felett. Ez egy megváltoztathatatlan pszichológiai törvény. Ez a Raja Jógik Pratipaksha-bhavana módszere. Próbáld ki ezt a módszert újra és újra. Biztos, hogy siker koronázza majd erőfeszítéseidet.

Fejleszd az akaraterõdet. Gyakorold a bátorságot és az állhatatosságot. Fejleszd magadban a vészhelyzetek kezeléséhez szükséges  tűrõképességet, szilárdságot, és az ellenállás erejét. Légy bátor és türelmes ha nagy fájdalom ér, ha elveszíted gyermekeidet vagy értékeidet, vagy hosszan tartó betegség idején is. Légy  bátor és hősies jellemű. Gondolj a szentekre és magasztos tetteikre. Élj bölcsek és jógik társaságában. Meditálj a félelem nélküli Atmanon. Így kifejlődik benned a bátorság, hősies jellem, és a többi erény is. Minden fóbiád eltűnik.

Az Úr tökéletes biztonságot nyújt híveinek, és megszünteti minden félelmüket. Képes átváltoztatni a bizonytalanságot  és félelmet hitté és bizalommá. Megóvja a hívőt a pániktól, és a kétségbeeséstõl. Keress menedéket az Úrban, az Ő nevében és kegyében. Minden félelmed semmissé lesz. Erõt, állhatatosságot, bátorságot, tudatosságot ad neked.

Szakíts kötõdéseiddel a nem-kötõdés, vagy Vairagya gyakorlásán keresztül, és fordulj az Úr felé. Minden félelem eltűnik. Szüntelenül gondolj arra: „Minden tárgy csalóka, múlékony és fájdalomkeltõ”. Így nem fogsz ragaszkodni semmihez. Ha marad is benned ragaszkodás, az csak nagyon laza szálú lesz. Helyes megkülönböztetéssel és néhány egyszerű gondolattal könnyen megszabadulhatsz tõle. Lemondani mindenrõl és a Brahma-bhava fejlesztése a legjobb ellenszerei a félelem legyõzésének.

A pszichológusok tévedése

A pszichológusok azon a véleményen vannak, hogy az abszolút félelemmentesség lehetetlen, és csak határozott törekvéssel gyõzhetõ le a félelem. Ez egy tévedés. A pszichológusoknak nincsenek transzcendetális élményeik. A tökéletességet elért bölcs, aki megismerte Brahmant teljesen félelem nélküli. Az Upanishadok mennydörgõ hangon nyilatkoztatják ki. ” A félelem nélküli Brahman ismerõje saját maga is abszolút félelem nélkülivé válik.”

 Félelem csak ott lehet, ahol dualitás van. Ha valaki azt érzi, hogy rajta kívül más is jelen van, azonnal megjelenik a félelem. Megijed a másik embertõl. De hogyan félhet az, aki számára megszűnt a kettõsség? A tökéletesedett bölcs, aki megállapodott az egységben, mindenki között a legbátrabb. A katona bátorsága a harcmezõn, vagy a rablóé csak tamaszikus bátorság. Nem bátorság egyáltalán. Ez csupán a gyűlöletbõl és féltékenységbõl fakadó brutális kegyetlenség. Az Önvaló bölcsességébõl született szattvikus bátorság az egyedüli igaz bátorság.

Ne legyen kettõsség elmédben. Fejleszd magadban szüntelenül a kozmikus szeretetet és az egyetemes testvériség érzését. Ha szeretet van és testvériség, akkor nincs ellenségeskedés. Nincs hatalmi alá- és fölérendeltség. Ez természetesen csak egy köztes állapot. A végsõ fázis a mindenséggel való egység átélése. Minden csak Brahman. Minden Brahmanban egyesül. Egyedül Brahman hatja át az egész világot. A saját teremtésében nincs más, csak Ő. Ez a tudat gyökerestül irtja ki a félelmet, és örök békét hoz.

Részeletek Szvámi Sivánanda: Utak a boldogsághoz c. könyvéből

Sivananda Jógaközpont
Latest posts by Sivananda Jógaközpont (see all)

Ez is érdekelhet...

A félelem

| Sivananda Jógaközpont
0